ตะลุยข้อสอบ ONET  ม.3 และ ม.6

ติดตามพวกเราได้ทางโซเชียล
  • Facebook
  • line.me
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

ดาวน์โหลดชีทสอนสด

วันเสาร์

27 ก.พ. 2564

ONET ม. 3

คณิตศาสตร์ ม.3

By P'North

ภาษาอังกฤษ

ม.3

By P'Dragon

วิทยาศาสตร์

ม.3

By P'Fern

ภาษาไทย

ม.3

By P'North

วันอาทิตย์

28 ก.พ. 2564

ONET ม. 6

ภาษาไทย

ม.6

สังคมศึกษา

ม.6

ภาษาอังกฤษ

ม.6

วิทยาศาสตร์

ม.6

คณิตศาสตร์

ม.6

By P'Rose

By P'King

By P'Dragon

By P'Boss +

  P'Meen

By P'Boss

วันเสาร์

20 ก.พ. 2564

ONET ม. 3

10:30 - 11:30

คณิตศาสตร์ ม.3

By P'North

14:30 - 15:30

ภาษาอังกฤษ

ม.3

By P'Dragon

18:00 - 19:00

วิทยาศาสตร์

ม.3

By P'Fern

19:00 - 20:00

ภาษาไทย

ม.3

By P'North

วันอาทิตย์

21 ก.พ. 2564

ONET ม. 6

10:15 - 11:15

11:30 - 12:30

14:30 - 15:30

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

ภาษาไทย

ม.6

สังคมศึกษา

ม.6

ภาษาอังกฤษ

ม.6

วิทยาศาสตร์

ม.6

คณิตศาสตร์

ม.6

By P'Rose

By P'King

By P'Dragon

By P'Boss +

  P'Meen

By P'Boss

138317133_101074658640816_91086118741030